تعداد مقالات: 19
1. امکان‌سنجی وضع اصطلاح امنیت اخلاقی در قاموس حقوقی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-26

علی غلامی


4. شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-44

مهدی صادقی شاهدانی؛ عبدالعظیم قربانی


5. نقش زنان در فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-40


7. واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

محمدمجید شهبازی پور؛ محمد امین بهزاد نسب


12. تحلیل فرهنگی ارتباطی هیئات مذهبی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 215-234


17. صنایع فرهنگی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-126


19. شاخص‌های توسعه‌ آموزش عالی علوم انسانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-182

حجت جباردخت


شماره‌های پیشین نشریه