بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

  • پهلوانی‌زاده، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

ج

  • جباردخت، حجت [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

ح

د

ر

س

  • سلیمانی، علی [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

ش

ص

ع

  • عصاره نژاد، سینا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

غ

ق

م

ن

  • نصرالهی، محمد صادق [1] هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).