مقاله ترویجی

1. شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

صفحه 17-44

مهدی صادقی شاهدانی؛ عبدالعظیم قربانی


2. واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان

صفحه 45-64

محمدمجید شهبازی پور؛ محمد امین بهزاد نسب


3. «کشف» و «رشد» استعداد‌ها در ارتباطات دینی؛ مطالعه موردی طرح شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول

صفحه 65-90

احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد


4. تبلیغ دینی در شبکه‌های اجتماعی؛ چالش‌ها و راهکارها با تأکید بر تلگرام

صفحه 91-120

علی سلیمانی


5. بازنمایی پیاده‌روی اربعین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: مستندهای «شما چه کسی هستید؟» و «حاشیه‌ای کوتاه از یک متن بلند» از وحید چاوش

صفحه 121-154

راضیه السادات میرصادقی؛ محمد صادق نصرالهی


6. شاخص‌های توسعه‌ آموزش عالی علوم انسانی

صفحه 155-182

حجت جباردخت