تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت مجله ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
کدپستی: 1465943681
شماره تماس:  88094001
آدرس پست الکترونیک اصلی: lcc@isu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک پشتیبان: