1. مروری تحلیلی انتقادی بر نظریات حوزه فرهنگ و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.240001.1028

سید مجید امامی؛ ابراهیم خرم نژاد