1. گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2021.241127.1044

فاطمه کریمی دردشتی؛ مهدی مولائی آرانی؛ سید محمد کاظمی