نویسنده = هادی طحان نظیف
قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانونگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.30497/lcc.2022.241334.1051

محمدامین حاکمی؛ هادی طحان نظیف؛ علی راستی