1. پیامدهای فرهنگی-اجتماعی کرونا از منظر اندیشمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30497/lcc.2022.242138.1066

امیدعلی مسعودی؛ احمدرضا مسعودی


2. دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا»

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.241035.1041

بشیر معتمدی؛ مهدی منتظرقائم؛ علی اصغر فهیمی فر؛ عبدالله بیچرانلو


3. دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا

دوره 4، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 119-142

10.30497/lcc.2019.75406

جیسون هاکورث؛ مترجم: سید مصطفی موسوی