1. نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.240061.1022

محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی؛ اکبر استرکی؛ سید محمد حسینی


2. واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 45-64

10.30497/lcc.2018.2630

محمدمجید شهبازی پور؛ محمد امین بهزاد نسب