1. سواد رسانه‌ای از منظر قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30497/lcc.2022.242943.1072

حسن بوسلیکی


2. چهارچوب فقهی ایجاد انس میان زن و مرد در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.30497/lcc.2022.242035.1065

محمد جواد نوروزی اقبالی