مقاله مروری

1. مروری تحلیلی انتقادی بر نظریات حوزه فرهنگ و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.240001.1028

سید مجید امامی؛ ابراهیم خرم نژاد


مقاله پژوهشی

2. ارتباطات بحران و شایعات در دو رویداد بحرانی در تهران ریزش ساختمان پلاسکو و عملیات تروریستی داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.240521.1029

امید وطن دوست


مقاله ترویجی

3. اصول و بایسته‌های اخلاقی-ارتباطی مناظره در سیرة اهل بیت؛ مورد مطالعه مناظره امام رضا (ع) با عمران صابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.241135.1046

مریم سادات میری؛ محمد ابشار