مقاله مروری

1. مروری تحلیلی انتقادی بر نظریات حوزه فرهنگ و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.240001.1028

سید مجید امامی؛ ابراهیم خرم نژاد


مقاله پژوهشی

2. ارتباطات بحران و شایعات در دو رویداد بحرانی در تهران ریزش ساختمان پلاسکو و عملیات تروریستی داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.240521.1029

امید وطن دوست


مقاله ترویجی

3. اصول و بایسته‌های اخلاقی-ارتباطی مناظره در سیرة اهل بیت؛ مورد مطالعه مناظره امام رضا (ع) با عمران صابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.241135.1046

مریم سادات میری؛ محمد ابشار


مقاله پژوهشی

4. بازنمایی ایرانی ها و مسلمانان در بازی های دیجتال به عنوان تروریست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2022.242016.1064

مقداد مهرابی


5. رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون‌ تصمیم گیری(دیمتل) در تحلیل موانع کلان شناسایی شده بر پذیرش و توسعه فناوری‌های نوین در سازمان‌های رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2021.240807.1033

مهدی حمزه پور؛ مرجان اعتمادی؛ عامر آران


6. گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2021.241127.1044

فاطمه کریمی دردشتی؛ مهدی مولائی آرانی؛ سید محمد کاظمی


7. الگوی مفهومی مؤلفه‌های تغییر فرهنگ و امنیت فرهنگی در سوره مبارکه مؤمنون (مبنتنی بر رویکرد استنطاقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2022.241922.1060

سید مجید امامی؛ نجمه کاظمی


8. قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانونگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.30497/lcc.2022.241334.1051

محمدامین حاکمی؛ هادی طحان نظیف؛ علی راستی


9. تأثیر دو فضایی شدن روابط خویشاوندی بر عمق، گستره و نوع روابط (مطالعه موردی گروه‌های تلگرامی فامیلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.30497/lcc.2022.241994.1062

فاطمه ملک خانی؛ محمدعلی غمامی


10. سواد رسانه‌ای از منظر قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30497/lcc.2022.242943.1072

حسن بوسلیکی


مقاله ترویجی

11. چهارچوب فقهی ایجاد انس میان زن و مرد در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.30497/lcc.2022.242035.1065

محمد جواد نوروزی اقبالی