معنویت کارگشا و آلترگلوبالیسم عالم‌گیر؛ دو پاسخ مذهبی به نئولیبرالیسم جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس ارشد و مدیر برنامه ایمان و جهانی‌سازی در دانشگاه دورام،

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

نئولیبرالیسم ادعا می‌کند که اگر رفاه عمومی با رهاسازی آزادی‌ها و مهارت‌های کارآفرینی فردی در یک چارچوب نهادی که توسط حقوق مالکیت خصوصی مشخص‌شده، بازارهای آزاد و تجارت آزاد باشد، بهتر به‌پیش رفته است. سیاست‌های نوین محافظه‌کارانه که با نومحافظه‌کاران ترویج می‌شوند، با نئولیبرالیسم مرتبط هستند. اساساً، این‌ها درصدد تضعیف لیبرالیسم تعبیه‌شده هستند. ابتکارات مبتنی بر ایمان، دولت را قادر می‌سازد تا با آنچه نئولیبرالیسم در ایجاد آن به‌وجود آورده، سازگار باشد. یک کشور تضعیف‌شده قادر به مقاومت در برابر نئولیبرالیسم نیست که به قیمت همبستگی‌های ملی از بازارهای جهانی حمایت می‌کند. در آمریکای اولیه، جهت‌گیری‌های مذهبی ناشی از یک محیط زندگی نسبتاً خودمختار، غالباً ورودی‌های انگیزشی اساسی و بسیار متعاقب آن را شکل داده است. بخش داوطلبانه در ایالات‌متحده بیشتر از سقوط است؛ اما هیچ‌کس شک نمی‌کند که اشکال بسیاری از مشارکت در مؤسسات و فعالیت‌های رسمی سیاسی در دهه‌های اخیر کاهش ‌یافته است یا اینکه آمریکایی‌ها تمایل کمتری به ابراز اعتماد به رهبران سیاسی و یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

Spirituality and Alterglobalization: Two Religious Answers to Global Liberalism