ایران در میانه ابهام و تأیید: تحلیل گفتمان رژیم پهلوی در مواجهه با تأسیس رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق ع

چکیده

مسئله فلسطین یکی از مهم‌ترین مسائل خاورمیانه در یک قرن گذشته بوده که همه کشورها و بازیگران منطقه را تحت تأثیر خویش قرار داده است؛ ایران نیز از این مقوله مستثناء نبوده و در طلیعه پیدایش رژیم صهیونیستی در پی تعیین نسبت خویش با این اتفاق مهم منطقه‌ای بوده است. گفتمان دولت وقت ایران در قبال فلسطین را می‌توان گفتمان «ابهام و تأیید حساب‌شده» نامید. مقاله پیش‌روی در پی آن است تا با کنکاشی در گفتارهای رژیم پهلوی در تشریح چگونگی و چرایی شناسایی رژیم صهیونیستی، حدود و ثغور و زمینه‌های قوام گفتمان پهلوی در مواجهه با تأسیس رژیم صهیونیستی را با بهره‌گیری از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) شناسایی و تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

  1. امینی، علی‍رضا(1386). تاریخ روابط خارجی ایران در دوره پهلوی. تهران: صدای معاصر.
  2. بشیر، حسن(1390). رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان. تهران: انتشارات سیمای شرق.
  3. حاجی یوسفی، امیرحسین(1382). ایران و رژیم صهیونیستی: از همکاری تا منازعه. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
  4. دهنوی، محمد(1361). مجموعه مکتوبات و سخنرانی‌های آیت‌الله کاشانی. تهران: چاپخش.
  5. رضائی پناه، امیر و شوکتی مقرب، سمیه(1395). تحلیل گفتمان سیاسی: امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی. تهران: انتشارات تیسا.
  6. سلطانی، علی‌اصغر(1386). زبان، قدرت، گفتمان: ساز و کارهای قدرت در جمهوری اسلامی. تهران: نشر نی.
  7. عضدانلو، حمید(1394). گفتمان و جامعه. تهران: نشر نی.
  8. علی‌بابایی، غلامرضا(1375). تاریخ سیاست خارجی ایران. تهران: درسا.
  9. فلاح‌نژاد، علی(1381). مناسبات ایران و رژیم صهیونیستی در دوره پهلوی دوم. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

10. قانون، مرتضی(1381). دیپلماسی پنهان: روابط ایران و رژیم صهیونیستی در عصر پهلوی. تهران: انتشارات طبرستان.

11. یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز(1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. تهران: نشر نی.

12. یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز(1372). روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست وزیری(1357-1327)، تهران: ریاست جمهوری.

13.Foucault, Michel. (1974). The archaeology of khowledge. London: Tavistock.