دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشجو دکتری دانشگاه امام صادق ع

چکیده

جناح راست معاصر آمریکا امروزه محصول ائتلاف بین حامیان نئولیبرالیسم و محافظه‌گرایی دینی است و این امر تأثیر بسیاری در شکل‌دهی به صحنه سیاسی امروزه آمریکا داشته است. این ائتلاف در شرایطی شکل گرفته است که هر دو جریان دارای منطق و جهان‌شناسی‌های کاملا متفاوت و متعارض هستند. از همین جهت است که کنکاش در چرایی و چگونگی ائتلاف بین نئولیبرالیسم -به عنوان مکتبی سکولار - و محافظه‌گرایی دینی - به عنوان مکتبی بنیادگرا - جای بررسی بسیار دارد. نگارنده تحقیق، مفهوم «خدمات رفاهی» را یکی از حوزه‌های کلیدی در توضیح چرائی و چگونگی شکل‌گیری این ائتلاف می‌داند. ارائه خدمات رفاهی توسط نهادهای غیر دولتی دینی، سیاستی بوده است که در دهه‌های اخیر هم مورد استقبال نئولیبرال‌های سکولار قرار گرفته است و هم جریانات مسیحی بنیادگرا. نگارنده با بررسی تاریخچه پیگیری این سیاست در آمریکا، به تبیین بیشتر ماهیت و چالش‌های ائتلاف بین این دو جریان قدرتمند در جامعه معاصر آمریکا و همچنین در سطح جهان می‌پردازد. در نتیجه این بررسی‌ها، نگارنده استدلال می‌کند که طرح ارائه خدمات رفاهی توسط نهادهای دینی، ظرفیت بسیاری در تحکیم بخشیدن به چنین ائتلافی دارد؛ چرا که فراهم‌کننده نقاط اشتراک عملی - و نه نظری – بسیاری بین دو جریان است. با این وجود، ماهیت چند وجهی خدمات رفاهی، اِعمال چنین سیاستی را در عمل بسیار دشوار گردانده است، تا جایی که بعضی تلاش‌ها در راستای تقویت سازمان‌های خدمات رفاهی ایمان پایه موجب تضعیف - و نه تحکیم - ائتلاف بین راست دینی و راست سکولار شده است

کلیدواژه‌ها

[1] - Faith, Welfare and the Formation of the Modern American Right
Hackworth,Jason(2012). “Faith, Welfare and the Formation of the Modern American Right” in Religion in the Neoliberal Age, editet by Tuomas Martikainen  and Francois Gauthier, 91-106, UK: Ashgate Publishing.