بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

چکیده

کشور چین همواره یکی از قطب‌های فرهنگی و تمدنی جهان در طول تاریخ به حساب می‌‌آمده است؛ اما به علت رخ دادن تحولات تاریخی به خصوص از نیمه قرن 20، سیاست‌ها و مسائل فرهنگی این کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد. با گذشت چند دهه از تحولاتی که مشخصا با انقلاب کمونیستی در این کشور هم خوان بوده است، اکنون چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و از مهمترین تولیدکنندگان صنایع فرهنگی و رسانه‌ای می‌‌باشد. لذا برای فهم دنیای جدید که در آن معادلات قدرت به سرعت در حال تغییر است، شناخت مسائل فرهنگی و ارتباطی چین الزامی می‌‌باشد. در این مقاله پس از بررسی روند تاریخی و سیاسی این کشور از سال 1949 یعنی انقلاب کمونیستی مائو به دگردیسی سیاست‌های فرهنگی در این کشور و سپس برخی مقررات و خط‌مشی‌های فرهنگی و رسانه‌ای آن می‌‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

  1. پیتروزا، دیوید(1385). انقلاب فرهنگی چین. ترجمه: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: انتشارات ققنوس
  2. چی جی، چانگ(1392). فرهنگ سنتی چین. ترجمه: علی محمد سابقی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌الملل الهدی.
  3. خضری، رویا(1387). "نقش فرهنگ در جهت‌گیری سیاست خارجی چین". فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 9، از 73-94
  4. سابقی، علی محمد(1388). مجموعه مقالات چین در آیینه فرهنگ(1). تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی
  5. ساک سان، گائو(1390). مؤسسات، مقررات و قوانین فرهنگی چین. ترجمه: فاطمه فضائلی، تهران: انتشارات دبیرخانه عالی انقلاب فرهنگی.
  6. شیخ الاسلامی، محمد حسن و نوری، محمد(1396). دیپلماسی عمومی (جلد 2). تهران: وزارت امور خارجه اداره چاپ و انتشارات.
  7. مایلی، فائزه(1397). نقش ابزارهای فرهنگی در گسترش سیاست‌های بین‌المللی قدرت‌های بزرگ از 11 سپتامبر تا کنون مطالعه مقایسه‌ای: آمریکا، چین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی. دانشگاه پیام نور

Dellios, s .(2009). " china's harmonious world (hexie shijie) policy perspective: how Confucian values are entering International society". Bond university: Humanities & social sciences papers.

  1. Griffiths, james. May 17 (2016). "How the Cultural Revolution changed China forever", https://edition.cnn.com/, Retrieved 2020/4/4 at:

https://edition.cnn.com/2016/05/12/asia/china-cultural-revolution-dikotter/