تحلیل‌گفتمان برمبنای نظریه همسازی ارتباطات، متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای گروه 5+1 درباره برجام؛ تاریخ 1/4/99 تا 5/10/99

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ایران

چکیده

امروزه سیاستمداران و رهبران کشورها، در عرصه بین‌الملل، تلاش ‌می‌کنند با ابزار دیپلماسی در فضای رسمی و غیررسمی(همچون توئیتر) و با پایین‌ترین میزان تنش و درگیری، مقاصد و منافع مردم خود را تأمین کنند. برای برقراری ارتباط بهتر و اثرگذارتر، دانستن استراتژی‌های ارتباطی، کشف معنای پنهان کلمات و قدرت پیش‌بینی مخاطب ضروری‌است. در این پژوهش سعی شده‌اظهارنظر وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 در شبکه‌اجتماعی توئیتر، با استفاده‌از نظریه همسازی ارتباطات، و با روش عملیاتی تحلیل‌گفتمان (پدام ) تحلیل گردد. در نگاه به برجام چند زاویه دید وجود دارد: برجام به‌عنوان یک توافق، ایران و آمریکا به‌عنوان کشورهایی مجزا و روابط بین‌الملل. استراتژی همه کشورها به‌جز آمریکا نسبت به برجام حفظ و نگهداری است. سیاست کلی ایران، مبتنی بر همگرایی بوده‌است، استراتژی چین و روسیه مبتنی بر حفظ و نگهداشت و استراتژی فرانسه و انگلیس و آلمان مبتنی بر همگرایی با آمریکا و واگرایی نسبت به ایران است.

کلیدواژه‌ها

آقاگل‌زاده، فردوس و خیرآبادی، رضا (1393)، «زبان شناسی خبر»، تهران: نشر علمی.
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز؛ میراحمدی، سعید (1398) « تبیین سیاست موازنه‌سازی منطقه‌ای چین در خاورمیانه» ؛ سیاست جهانی، شماره ۲۸، 176-139 .
ازکیا،‌ مصطفی، احمدرش، رشید، پارتازیان، کامبیز (1396) روش‌های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات کیهان.
بشیر، حسن (1389)، «خبر و تحلیل شبکه‌ای و تحلیل‌گفتمان» تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
بشیر، حسن (1391 الف)، «رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان، کتاب اول»، تهران: انتشارات سیمای شرق.
بشیر، حسن (1394)، «زبان‌شناسی و تحلیل‌گفتمان اخبار: رویکردی عملیاتی»، مجله نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، شماره ۷، 130-107.
بشیر،‌ حسن و همکاران (1397)، «مطالعات میان فرهنگی». تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
بشیر، حسن(1931 ب)، «رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل‌گفتمان، کتاب دوم»، تهران: انتشارات سیمای شرق
بشیر، حسن، عبدالملکی،‌ جعفر، احمدی، فاطمه (1392)، «تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) درباره انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران(24 خرداد ۱۳۹۲)»، مطالعات انتخابات، شماره 4، 37-6.
جمشیدی، محمدحسین؛ سلطانی‌نژاد، احمد؛ بیات، جلیل (1395) «نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم کشورها به تنش‌زدایی»؛ پژوهش‌های روابط بین‌الملل، شماره ۲۲، 58-35.
سلیمان‌زاده، سعید؛ امیدی، علی؛ یزدانی، عنایت‌اله (1397) «تحلیل سازه‌انگارانه ایران‌هراسی در سیاست خارجی آمریکا در دوران پسابرجام»؛ پژوهش‌های راهبردی سیاست،شماره ۲۴، 124-95 .
سلیمی،حسین؛ وهاب‌پور، پیمان (1397)، «توئیپلماسی: بازنمایی سیاست خارجی ایران در توییتر»، مطالعات رسانه‌های نوین، شماره ۱۴، 107-67.
صباغیان، علی؛ احمدبیگی، مهدی (1396)، «روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5»، روابط خارجی، شماره ۳۴، 103-134 .
فرکلاف، نورمن (1379)، «تحلیل انتقادی گفتمان»، ترجمه شایسته پیران و...، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
گادیکانست، ویلیام‌بی و همکاران (1396)، «نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان‌فرهنگی»، ترجمه حسن بشیر و همکاران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
مهدوی، سارا (1398)، «توییتر، قدرت و کنشگری در حوزه عمومی»، مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید،  شماره ۱۸ و ۱۹، 188-147.
میسایی، قاسم؛ دین‌پرست، فائز؛ جعفری، محمد؛ گلستان، مسلم (1397) «دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات فرهنگ –ارتباطات، شماره ۷۰، 154-133.
هادیان، ناصر؛ زرگری، هادی(1397) «روسیه و پرونده هسته‌ای ایران؛ رویکرد به گفتگوها و ایفای نقش در به‌دست آوردن توافق»، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره ۱، 263-247 .
 
Lusting,M. & Koester, J.(1999). Intercultural competence. newyork.
Moko,S. &  Thompson, K. (1976). Culttural diplomacy, In Rosenauand.
twitter.(2018) https://about.twitter. Company.com