آ

 • آجرلو، اسماعیل نظام حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-68]
 • آران، عامر رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون‌ تصمیم گیری(دیمتل) در تحلیل موانع کلان شناسایی شده بر پذیرش و توسعه فناوری‌های نوین در سازمان‌های رسانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقامحمدی، جواد واکاوی مؤلفه‌های ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآنی و تعیین جایگاه آن‌ها در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 45-76]

ا

 • ابشار، محمد اصول و بایسته‌های اخلاقی-ارتباطی مناظره در سیرة اهل بیت؛ مورد مطالعه مناظره امام رضا (ع) با عمران صابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوالقاسم مسلمان، طاهره ارزیابی صحت اطلاعات منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام با محوریت موضوعی کرونا [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • ای. بوریتی، جونیلدو معنویت کارگشا و آلترگلوبالیسم عالم‌گیر؛ دو پاسخ مذهبی به نئولیبرالیسم جهانی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • احمدی، علی دلالت‌های راهبردی ارتباطات میان‌فرهنگی برای همگرایی اسلامی با تأکید بر راهپیمایی اربعین [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 17-38]
 • احمدی، علی جنوب عراق و تحولات ژئوکالچر جهان اسلام: ریملند شیعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 61-80]
 • اخگری، محمد شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • استرکی، اکبر نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • اشیری، سعید تحلیل دوگانه‌ی «رفتار – کُنش» و «بازخورد – بازتاب» در فلسفه‌ی روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به حکمت متعالیه [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 141-166]
 • اصغری، محمد ایران در میانه ابهام و تأیید: تحلیل گفتمان رژیم پهلوی در مواجهه با تأسیس رژیم صهیونیستی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 103-118]
 • اعتمادی، مرجان رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون‌ تصمیم گیری(دیمتل) در تحلیل موانع کلان شناسایی شده بر پذیرش و توسعه فناوری‌های نوین در سازمان‌های رسانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری خضری، صابر تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • امامی، سید مجید پیوست فرهنگی توسعه آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ بایسته‌های راهبردی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • امامی، سید مجید مروری تحلیلی انتقادی بر نظریات حوزه فرهنگ و فناوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، سید مجید الگوی مفهومی مؤلفه‌های تغییر فرهنگ و امنیت فرهنگی در سوره مبارکه مؤمنون (مبنتنی بر رویکرد استنطاقی) [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابایی سارویی، علیرضا ارتباطات اقناعی آگهی های تولیدی سازمان آبفا با محوریت صرفه‌جویی آب: مورد مطالعه آگهی های سال 1396 [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 117-138]
 • بیات، رضا کاوشی در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی و اثرگذاری کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 93-116]
 • بادین فکر، محمد جواد بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 311-334]
 • بادین فکر، محمد جواد تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بیچرانلو، عبدالله دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بدره، محسن تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بذرافشان، محمدرضا بایسته‌های ارتباطات میان فرهنگی شیعه و اهل سنت در ایران با تأکید بر مفهوم غیریت در اندیشه لویناس [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-76]
 • بشیر، حسن تحلیل‌گفتمان برمبنای نظریه همسازی ارتباطات، متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای گروه 5+1 درباره برجام؛ تاریخ 1/4/99 تا 5/10/99 [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بهزاد نسب، محمد امین واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • بوسلیکی، حسن سواد رسانه‌ای از منظر قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پروین، خیرالله نظام حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-68]
 • پهلوانی‌زاده، محمد کاربری شبکه‌های اجتماعی مجازی و جایگاه آن در سبک زندگی (مورد مطالعه: شبکه تلگرام و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • پویافر، محمدرضا مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا) [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • پوردهقانی، فاطمه شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان [دوره 5، شماره 1، 1399]

ت

ج

 • جباردخت، حجت شاخص‌های توسعه‌ آموزش عالی علوم انسانی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 155-182]
 • جباردخت، حجت پیوست فرهنگی توسعه آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ بایسته‌های راهبردی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • جعفری هفتخوانی، نادر ظرفیت‌های فرهنگی و ارتباطی جهانگردی در راستای دعوت اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 159-198]
 • جوهری، محسن الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]

ح

 • حاکمی، محمدامین قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانونگذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیب زاده، توکل جهاد در اسلام به مفهوم «مسئولیت حمایت» [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • حیدری، جعفر تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]
 • حسینی، امیر بررسی دیدگاه‌های انتقادی اندیشمندان غربی در مورد کالاانگاری رفتارهای دیگرخواهانه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 133-158]
 • حسینی، سیدحسین تحلیل مضمون نقش دشمن در کاهش مشارکت مردمی در عرصه‌های فرهنگی مبتنی بر بیانات امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 39-68]
 • حسینی، سید محمد نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • حمزه پور، مهدی رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون‌ تصمیم گیری(دیمتل) در تحلیل موانع کلان شناسایی شده بر پذیرش و توسعه فناوری‌های نوین در سازمان‌های رسانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خرم نژاد، ابراهیم مروری تحلیلی انتقادی بر نظریات حوزه فرهنگ و فناوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلف رضایی، حسین مداخلات بشر‌دوستانه از دیدگاه شهید مطهری(ره) و جان رالز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 69-88]

د

 • داوری مقدم، سعیده مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا) [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • دهقان، علیرضا الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • دهقانی، میلاد ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟ [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 81-108]
 • دهقان نیری، حمیدرضا زیارة الأربعین و الحضارة الإسلامیة الکبرى [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 139-154]
 • دوازده‌امامی، سیدغلامرضا تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]

ر

 • راستی، علی قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانونگذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمتی، محمدحسین تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • رضایی، نرجس سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر حکمرانی نوین در عصر دولت پسامدرن [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • رمضانی، محمد راهبردهای بومی‌سازی امنیت در مراسم اربعین مبتنی بر تجربیات بسیج مردمی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 69-92]
 • رنجبران، رضا تحلیل مضمون نقش دشمن در کاهش مشارکت مردمی در عرصه‌های فرهنگی مبتنی بر بیانات امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 39-68]
 • رهبر قاضی، محمودرضا تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]
 • روشنایی، پرهام نقش تغییرات فرهنگی در تزلزل مشروعیت حکومت‌ها، مطالعه موردی سیره امام صادق(ع) در مقابل بنی‌عباس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 105-132]
 • روشنایی، پرهام بازتولید قدرت در فضای اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 17-44]

س

 • سعیدی، روح الامین سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر حکمرانی نوین در عصر دولت پسامدرن [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • سلطانی، عباسعلی ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟ [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 81-108]
 • سلیمانی، علی تبلیغ دینی در شبکه‌های اجتماعی؛ چالش‌ها و راهکارها با تأکید بر تلگرام [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 91-120]
 • سلیمانی، محمد بررسی دیدگاه‌های انتقادی اندیشمندان غربی در مورد کالاانگاری رفتارهای دیگرخواهانه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 133-158]
 • سلیمانی، محمد بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-102]

ش

 • شیخ، زهرا تحلیل‌گفتمان برمبنای نظریه همسازی ارتباطات، متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای گروه 5+1 درباره برجام؛ تاریخ 1/4/99 تا 5/10/99 [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • شیرعلی، اسماعیل بررسی نقش سواد رسانه‌ای در حکمرانی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • شکیب، سیدمحمدعلی شکاف دیجیتال و سواد فضای مجازی؛ مفهوم‌پردازی،‌ نسبت‌شناسی و دلالت پژوهی در اسناد سیاستی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • شهبازی پور، محمدمجید واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]
 • شهیدی تبار، مصطفی بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 45-60]

ص

 • صادقی شاهدانی، مهدی شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 17-44]

ط

 • طحان نظیف، هادی قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانونگذاری [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عباسی، الهام مکانیسم اجرایی عدالت قضایی در اندیشه امام علی(ع) با تاکید بر حکمرانی اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 117-150]
 • عشایری، طاها مکانیسم اجرایی عدالت قضایی در اندیشه امام علی(ع) با تاکید بر حکمرانی اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 117-150]
 • عصاره نژاد، سینا «کشف» و «رشد» استعداد‌ها در ارتباطات دینی؛ مطالعه موردی طرح شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-90]
 • عصاره نژاد، سینا «منطق» حصول پیشرفت در مبانی علوم اجتماعی ـ اسلامی؛ مبتنی بر شواهد قرآنی و روایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • عصاره نژاد دزفولی، سینا سنخ‌شناسی مسائل مربوط به اقتصاد فرهنگ در حوزه تولید فیلم‌های سینمایی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 221-260]

غ

 • غیاثی، هادی تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396 [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • غازی اصفهانی، مترجم: مریم معنویت کارگشا و آلترگلوبالیسم عالم‌گیر؛ دو پاسخ مذهبی به نئولیبرالیسم جهانی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 77-104]
 • غفوری، هلاله جنسیت شناسی معرفتی: دانش سلطه در اندیشه دوروتی اسمیت [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 261-282]
 • غلامی، علی امکان‌سنجی وضع اصطلاح امنیت اخلاقی در قاموس حقوقی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 5-26]
 • غمامی، محمدعلی تأثیر دو فضایی شدن روابط خویشاوندی بر عمق، گستره و نوع روابط (مطالعه موردی گروه‌های تلگرامی فامیلی) [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فائضی، محمدعلی الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]
 • فردوسی دولت شانلو، مرضیه ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟ [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 81-108]
 • فهیمی فر، علی اصغر دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]

ق

 • قاسمی سیانی، مهدی بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-102]
 • قانع، احمدعلی «کشف» و «رشد» استعداد‌ها در ارتباطات دینی؛ مطالعه موردی طرح شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-90]
 • قانع، احمدعلی «منطق» حصول پیشرفت در مبانی علوم اجتماعی ـ اسلامی؛ مبتنی بر شواهد قرآنی و روایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • قائد امینی، محمد بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی بخش پولی (اسمی) اقتصاد [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 17-48]
 • قائمی راد، محمد الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]
 • قربانی، عبدالعظیم شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 17-44]
 • قلی‌زاده سلطان‌آبادی، محمد نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • قندهاری، اویس بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 89-116]

ک

 • کاظمی، سید محمد گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، نجمه الگوی مفهومی مؤلفه‌های تغییر فرهنگ و امنیت فرهنگی در سوره مبارکه مؤمنون (مبنتنی بر رویکرد استنطاقی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی دردشتی، فاطمه گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • محمدزاده، زینب مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا) [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • محمدلو، علیرضا تحلیل و بررسی پارادایمی از سبک زندگی در سپهر شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مذهب، محمد امین بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 45-60]
 • میری، مریم سادات اصول و بایسته‌های اخلاقی-ارتباطی مناظره در سیرة اهل بیت؛ مورد مطالعه مناظره امام رضا (ع) با عمران صابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرصادقی، راضیه السادات بازنمایی پیاده‌روی اربعین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: مستندهای «شما چه کسی هستید؟» و «حاشیه‌ای کوتاه از یک متن بلند» از وحید چاوش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 121-154]
 • مسعودی، احمدرضا پیامدهای فرهنگی-اجتماعی کرونا از منظر اندیشمندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعودی، امیدعلی پیامدهای فرهنگی-اجتماعی کرونا از منظر اندیشمندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعودنیا، حسین تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]
 • مظهری، محمد بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 89-116]
 • معتمدی، بشیر دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • معصومی، احمدرضا ظرفیت‌های فرهنگی و ارتباطی جهانگردی در راستای دعوت اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 159-198]
 • ملک خانی، فاطمه تأثیر دو فضایی شدن روابط خویشاوندی بر عمق، گستره و نوع روابط (مطالعه موردی گروه‌های تلگرامی فامیلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظرقائم، مهدی دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • مهدی زاده، سجاد تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396 [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • مهدی زاده، سجاد نقش نهادهای فرهنگی و ارتباطی در تحولات هویت جنسیتی زنان در دوره قاجار [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 283-310]
 • مهدی زاده، محمدامین نقش نهادهای فرهنگی و ارتباطی در تحولات هویت جنسیتی زنان در دوره قاجار [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 283-310]
 • مهرابی، مقداد الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • مهرابی، مقداد بازنمایی ایرانی ها و مسلمانان در بازی های دیجتال به عنوان تروریست [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید محمد کاوشی در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی و اثرگذاری کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 93-116]
 • موسوی، مترجم: سید مصطفی دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]
 • مولائی آرانی، مهدی گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نصیری، امید تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396 [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • نصراللهی، محمدصادق الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]
 • نصرالهی، محمد صادق بازنمایی پیاده‌روی اربعین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: مستندهای «شما چه کسی هستید؟» و «حاشیه‌ای کوتاه از یک متن بلند» از وحید چاوش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 121-154]
 • نعمتی، محمد بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی بخش پولی (اسمی) اقتصاد [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 17-48]
 • نوروزی اقبالی، محمد جواد چهارچوب فقهی ایجاد انس میان زن و مرد در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وطن دوست، امید ارتباطات بحران و شایعات در دو رویداد بحرانی در تهران ریزش ساختمان پلاسکو و عملیات تروریستی داعش [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هاکورث، جیسون دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]
 • همتی، ابراهیم نقش سواد رسانه ای در نگرش به جهانی شدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • همراز، ویدا شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان [دوره 5، شماره 1، 1399]