ب

  • بهزاد نسب، محمد امین واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]

ج

  • جباردخت، حجت شاخص‌های توسعه‌ آموزش عالی علوم انسانی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 155-182]

س

  • سلیمانی، علی تبلیغ دینی در شبکه‌های اجتماعی؛ چالش‌ها و راهکارها با تأکید بر تلگرام [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 91-120]

ش

  • شهبازی پور، محمدمجید واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی ورزش بانوان [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 45-64]

ص

  • صادقی شاهدانی، مهدی شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 17-44]

ع

  • عصاره نژاد، سینا «کشف» و «رشد» استعداد‌ها در ارتباطات دینی؛ مطالعه موردی طرح شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-90]

ق

  • قانع، احمدعلی «کشف» و «رشد» استعداد‌ها در ارتباطات دینی؛ مطالعه موردی طرح شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-90]
  • قربانی، عبدالعظیم شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 17-44]

م

  • میرصادقی، راضیه السادات بازنمایی پیاده‌روی اربعین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: مستندهای «شما چه کسی هستید؟» و «حاشیه‌ای کوتاه از یک متن بلند» از وحید چاوش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 121-154]

ن

  • نصرالهی، محمد صادق بازنمایی پیاده‌روی اربعین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: مستندهای «شما چه کسی هستید؟» و «حاشیه‌ای کوتاه از یک متن بلند» از وحید چاوش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 121-154]