ا

 • احمدی، علی جنوب عراق و تحولات ژئوکالچر جهان اسلام: ریملند شیعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 61-80]
 • اشیری، سعید تحلیل دوگانه‌ی «رفتار – کُنش» و «بازخورد – بازتاب» در فلسفه‌ی روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به حکمت متعالیه [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 141-166]
 • اصغری، محمد ایران در میانه ابهام و تأیید: تحلیل گفتمان رژیم پهلوی در مواجهه با تأسیس رژیم صهیونیستی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 103-118]

ب

 • بادین فکر، محمد جواد بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 311-334]
 • بذرافشان، محمدرضا بایسته‌های ارتباطات میان فرهنگی شیعه و اهل سنت در ایران با تأکید بر مفهوم غیریت در اندیشه لویناس [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-76]

ج

 • جوهری، محسن الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]

ح

 • حیدری، جعفر تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]

د

 • دهقانی، میلاد ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟ [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 81-108]
 • دوازده‌امامی، سیدغلامرضا تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]

ر

 • رحمتی، محمدحسین تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • رهبر قاضی، محمودرضا تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]
 • روشنایی، پرهام بازتولید قدرت در فضای اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 17-44]

س

 • سلطانی، عباسعلی ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟ [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 81-108]
 • سلیمانی، محمد بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-102]

ش

 • شهیدی تبار، مصطفی بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 45-60]

ع

 • عصاره نژاد دزفولی، سینا سنخ‌شناسی مسائل مربوط به اقتصاد فرهنگ در حوزه تولید فیلم‌های سینمایی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 221-260]

غ

 • غیاثی، هادی تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396 [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • غفوری، هلاله جنسیت شناسی معرفتی: دانش سلطه در اندیشه دوروتی اسمیت [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 261-282]

ف

 • فائضی، محمدعلی الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]
 • فردوسی دولت شانلو، مرضیه ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟ [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 81-108]

ق

 • قاسمی سیانی، مهدی بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-102]
 • قائد امینی، محمد بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی بخش پولی (اسمی) اقتصاد [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 17-48]
 • قائمی راد، محمد الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]

م

 • مذهب، محمد امین بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 45-60]
 • مسعودنیا، حسین تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 109-140]
 • مهدی زاده، سجاد تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396 [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • مهدی زاده، سجاد نقش نهادهای فرهنگی و ارتباطی در تحولات هویت جنسیتی زنان در دوره قاجار [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 283-310]
 • مهدی زاده، محمدامین نقش نهادهای فرهنگی و ارتباطی در تحولات هویت جنسیتی زنان در دوره قاجار [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 283-310]
 • موسوی، مترجم: سید مصطفی دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]

ن

 • نصیری، امید تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396 [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • نصراللهی، محمدصادق الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 187-220]
 • نعمتی، محمد بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی بخش پولی (اسمی) اقتصاد [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 17-48]

ه

 • هاکورث، جیسون دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]