ا

 • ابوالقاسم مسلمان، طاهره ارزیابی صحت اطلاعات منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام با محوریت موضوعی کرونا [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • اخگری، محمد شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • استرکی، اکبر نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • اکبری خضری، صابر تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • امامی، سید مجید پیوست فرهنگی توسعه آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ بایسته‌های راهبردی [دوره 5، شماره 1، 1399]

ب

 • بادین فکر، محمد جواد تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بیچرانلو، عبدالله دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بدره، محسن تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • بشیر، حسن تحلیل‌گفتمان برمبنای نظریه همسازی ارتباطات، متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای گروه 5+1 درباره برجام؛ تاریخ 1/4/99 تا 5/10/99 [دوره 5، شماره 1، 1399]

پ

 • پویافر، محمدرضا مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا) [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • پوردهقانی، فاطمه شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان [دوره 5، شماره 1، 1399]

ج

 • جباردخت، حجت پیوست فرهنگی توسعه آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ بایسته‌های راهبردی [دوره 5، شماره 1، 1399]

ح

 • حسینی، سید محمد نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399]

د

 • داوری مقدم، سعیده مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا) [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • دهقان، علیرضا الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1399]

ر

 • رضایی، نرجس سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر حکمرانی نوین در عصر دولت پسامدرن [دوره 5، شماره 1، 1399]

س

 • سعیدی، روح الامین سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر حکمرانی نوین در عصر دولت پسامدرن [دوره 5، شماره 1، 1399]

ش

 • شیخ، زهرا تحلیل‌گفتمان برمبنای نظریه همسازی ارتباطات، متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای گروه 5+1 درباره برجام؛ تاریخ 1/4/99 تا 5/10/99 [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • شیرعلی، اسماعیل بررسی نقش سواد رسانه‌ای در حکمرانی [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • شکیب، سیدمحمدعلی شکاف دیجیتال و سواد فضای مجازی؛ مفهوم‌پردازی،‌ نسبت‌شناسی و دلالت پژوهی در اسناد سیاستی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1399]

ف

ق

م

 • محمدزاده، زینب مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا) [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • معتمدی، بشیر دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • منتظرقائم، مهدی دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» [دوره 5، شماره 1، 1399]
 • مهرابی، مقداد الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1399]

ه

 • همراز، ویدا شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان [دوره 5، شماره 1، 1399]