اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 66
تعداد پذیرش 23

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 7826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4540
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 35 %