اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 55
تعداد پذیرش 22

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 6735
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3761
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 40 %