اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 77
تعداد پذیرش 34

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 12514
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5924
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 44 %